Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Stavba metra D se komplikuje, byly podány námitky podjatosti

Svá práva mají nejenom majitelé pozemků, kteří tlakem na zvýšení zastavěnosti svých parcel zdrželi výstavbu metra D o zhruba 6 let, ale i místní obyvatelé bránící své domovy a životní prostředí. Občanský spolek Pankrácká společnost (http://pankrackaspolecnost.cz/) je přesvědčen, že postup pražských politiků a úředníků znemožňuje rovnoprávné postavení všech účastníků řízení během povolování stavby metra D, čímž fakticky znemožnil obyčejným občanům hájit svá práva. Proto podal námitky podjatosti, čímž však hrozí další odklad skutečného zahájení stavby metra D. Ačkoliv se politici jako primátor Hřib, či jeho náměstci Scheinherr s Hlaváčkem snažili vyvolat dojem, že právě oni zahájili stavbu metra D, ve skutečnosti metro D stále nemá Stavební povolení a o prodloužení platnosti Územního rozhodnutí z roku 2013, kterým byla stavba metra D umístěna, se pravděpodobně ještě povedou spory.

Ve veřejném zájmu je výstavba metra D do Písnice, které by zmenšilo intenzitu automobilové dopravy proudící do Prahy z jihu. Bohužel namísto toho, aby byla vlastnicky zajištěna výstavba toho, co je potřebné, tj. dokončeny výkupy/vyvlastnění pozemků pro depo, stanici Písnice, záchytná parkoviště na konci linky metra D, bezohledně se protlačuje výstavba úseku Pankrác – Olbrachtova, o niž nikdo z okolních sídlišť nestojí. Budějovickou i Pankrác mají totiž místní v pohodlné docházkové vzdálenosti nebo na 2 kratičké zastávky autobusu.

Etapizace výstavby meta D – „nejdříve postavíme úsek Pankrác – Nové Dvory a pak se uvidí“ naprosto popírá všemi deklarovaný přínos metra D. Tedy jako případná náhrada za Nuselský most a odlehčení automobilové dopravy z jihu.  Je neoddiskutovatelnou skutečností, kterou se ani v nejmenším nesnažili a nesnaží zástupci Dopravního podniku HMP vyvrátit, že výstavba Pankrác – Nové Dvory nemá sloužit k snížení intenzity automobilové dopravy. Naopak v návaznosti na výstavbu trasy dojde ke zvýšení zátěže, neboť na pozemcích v okolí stanic proběhly účelové změny ÚP jdoucí na ruku developerům tzn., že se tam chystá výstavba stovek tisíc m2 kanceláří, bytů atd.

Stanice metra D Olbrachtova, o kterou jde v dnešních dnech především, je z pohledu dopravní obslužnosti nejméně potřebnou, avšak jako budoucí záminka pro zastavění Pankráce výškovými budovami a zastavění zalesněných soukromých pozemků nad Jižní spojkou je existence stanice metra D Olbrachtova zásadní. Stovky obyvatel panelového domu v Kovařovicově ulici, většinou již důchodového věku, oprávněně považují stanici metra D Olbrachtova za katastrofu, která zlikviduje jimi vysázený 40 let starý park a především ohrozí statiku jejich panelového domu. Zhruba deset let budou žít na staveništi ve strachu z otřesů svého domu způsobených pracemi. Ideálním řešením, které by pravděpodobně i výrazně snížilo finanční náklady na stavbu metra D při zachování hlavních přínosů metra,  by bylo vynechání stavby stanice Olbrachtova, což je však nepřijatelné pro zahušťovače Prahy z IPR a na nich nabalené developery.

Zneužití pandemie koronaviru COVID-19 s následně vyhlášeným nouzovým stavem z 12.3. 2020 pro účel Oznámení zahájení stavebního řízení metra D dne 17.3.2020 bylo zatím vrcholem nestydatých praktik HMP ve snaze protlačit tuto developerskou variantu metra D. Více detailních informací se všemi dokumenty lze nalézt na stránkách http://pankrackaspolecnost.cz/aktualni-kauzy/metro-d/.

Když mohlo HMP ochotně přizpůsobit projekt metra D potřebám velkostatkářských restituentů a na ně nabalených developerů v Krči (viz jeden z předchozích článků), měnit územní plán, aby tito argumentující právem ochrany svého životního prostředí mohli maximalizovat exploataci území, tak mohl také zvážit zájmy stovek a tisíců postižených obyvatel Prahy 4. To však HMP neučinilo, protože počítá s tím, že ten chudý plebs nemá na advokáty, na žaloby, a proto s ní nebude problém.

Spolek Pankrácká společnost je odhodlán hájit zájmy stavbou metra D postižených obyvatel Prahy 4 i soudní cestou. Zkušeností z mnoha jiných kauz má naštěstí dostatek.

Reklama