Reklama
 
Blog | Petr Vrana

V nejbližších týdnech soud rozhodne o (ne)platnosti stavebního povolení metra D

Dne 8.2. od 11:00 proběhne u Městského soudu v Praze v místnosti č. dv. 057/ Slezská jednání ve věci žaloby podané na Ministerstvo dopravy, které rozhodnutím MD-32102/2021-130/61 potvrdilo platnost stavebního povolení hlavní stavby metra D.

Pouze kvůli obstrukcím právního zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) bude teprve nyní Městský soud v Praze rozhodovat o žalobě stavebního povolení metra D, která byla podána 11.4.2022. Nebýt obstrukcí, soud by již dávno musel ve zkrácené lhůtě vynést rozsudek, jak to u žalob liniových staveb určuje zákon.

DPP však získal dosavadními obstrukcemi minimálně 7 měsíců, během kterých se snaží rozestavět metro D a v nutit vytrvalou propagandou veřejnosti stávající projekt tak, aby soud pokud možno již nenalez odvahu rozhodnout nestranně.

Bez ohledu na to, jak soud nakonec rozhodne, chce DPP dostat metro D do co nejvyšší fáze rozpracovanosti, aby i po případném zneplatnění stavebního povolení úřady nařídily stavbu fakticky dokončit. Jako příklad této praxe lze uvést obchvat Havlíčkova Brodu viz  2022_10_11_I-38_nezbytne-upravy_220713_KUJI_220606_ROZHODNUTI-1.pdf

Více informací naleznete na webu http://pankrackaspolecnost.cz/aktualni-kauzy/metro-d/

Reklama