Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Stane se metro D místním prokletím?

Jednou z největších akcí, která ovlivní značnou část Prahy 4 a zároveň se o její podobě rozhoduje v dnešních dnech, je výstavba kolem nové linky metra D. Výstavba samotného metra je až na nepříjemné průvodní jevy, jako je odvoz zeminy či uzavírky, nezajímavá. Jedná se o tunel s několik vestibuly z dopravního hlediska s přínosem čistě pozitivním. To, co však z metra linky D může udělat pro obyvatele Prahy 4 noční můru, je výstavba, která se plánuje v jeho širokém okolí. Pod tlakem majitelů pozemků, kterým nestačí navýšení hodnoty jejich pozemků samotným přivedením linky metra, jsou přijímány změny územního plánu násobně zvyšující objem výstavby oproti původnímu územnímu plánu, aniž by byly provedeny územní a dopravní studie. Tyto studie by měly říci zda a případně jak mohou již dnes přetížené komunikace v nadlimitně zatíženém území hlukem a prachem dopravně obsloužit nově vystavěné nemovitosti pro tisíce nových obyvatel s kancelářemi a obchody. Povolení změn územního plánu bez těchto studií ve svém důsledku může znamenat, že se vlivem této výstavby oproti dnešku dopravní situace podél linky D v Praze 4 nikoliv zlepší, ale naopak výrazně zhorší. Zelení politici si toto riziko zdůrazňované místními občanskými spolky uvědomují. Avšak pod tlakem majitelů pozemků zdržujících dohodu a magistrátních politiků (primátorky Krnáčové z ANO, náměstka primátorky pro dopravu Dolínka z ČSSD) jsou ochotni obětovat kvalitu života místních obyvatel, aby mohli neinformované široké pražské veřejnosti prodat dohodu na výstavbě metra D za svůj úspěch. Pro ilustraci se pokusím o popis nejdůležitějších událostí na radnici Prahy 4  a magistrátu týkající výstavby metra D.

 • v roce 2012 byla vydaná Změna územního plánu Z 2440 ÚP na celou trasu metra D od Náměstí míru po Depo Písnice, která řeší okolí trasy metra, jeho vestibuly, dispečink.
 • v roce 2013 bylo vydáno Územní rozhodnutí (ÚR) o umístění stavby této části linky metra.

 • v roce 2015 majitelé pozemků před Thomayerovou nemocnicí a nádraží Krč (reprezentovaní panem Vojtou spolupracujícím s developerem Sklenkou z Reflecta Development a.s.) napadli u soudu změnu ÚP z procesních důvodů. Šlo o nedoložení vlivu na životní prostředí (SEA) na jejich pozemcích, kde jim tato změna ÚP na části jejich pozemků náhradou za pozemek pro vestibul metra umožnila dvojnásobný objem zástavby oproti původnímu, jako je například ve vedlejším panelovém sídlišti Krč. Tedy z původního koeficientu zastavěnosti D na nový G. Majitelé pozemků s žalobou u soudu uspěli.

 • v roce 2016 magistrát neuspěl s kasační stížností a následný rok i s ústavní stížností (dokument obsahuje shrnutí celé historie sporu), což znamenalo definitivní shození Změny Z 2440 a majitelé pozemků s developerem podali žalobu na ÚR, které bylo vydáno právě na základě soudem shozené změny ÚP Z2440.

  Reklama
 • Majitelé pozemků využívají touhy náměstka pro dopravu Dolínka(ČSSD) a primátorky Krnáčové(ANO) po rychlém celopražském a celorepublikovém politickém úspěchu spočívajícím v okamžitém zahájení výstavby metra D. Zároveň využívají politiku zahušťování výstavby v Praze, kterou tlačí architekti z Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR). Tak vzniká 7.2.2017 memorandum. Zde majitelé pozemků dosáhli dohody, podle které má zastupitelstvo HMP v budoucnu zajistit změnou ÚP to, že majitelé dostanou koeficient využití území G (dvojnásobný objem zástavby oproti původnímu ÚP) na všech svých pozemcích před Thomayerkou, nikoliv pouze na menší části, jak bylo v původní shozené změně ÚP. To vše bez ohledu na vliv na životní prostředí -> shození ÚP v roce 2015 bylo jen kvůli formalitám a pouze záminkou, nikdy nikomu o vliv na životní prostředí nešlo, natož majitelům pozemků. Výměnou za získání G na všech svých pozemcích před Thomayerkou majitelé pozemků v memorandu zvažují zpětvzetí žaloby na ÚR, které by tím zůstalo v platnosti (kde není žalobce, není ani soudce) a tím se urychlí zahájení stavby metra D.

 • 24.2.2017 píši první skupinový mail obyvatelům Krčské stráně a vedení radnice Prahy 4 o metru D, ve kterém informuji o podepsání memoranda a jaká rizika z toho vyplývají pro místní obyvatele.

 • 16.3.2017 ze strachu před rozpoutáním petic proti výstavbě metra D posílá radní MČ Praha 4 pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (SZ) oficiální dopis občanům, ve kterém se MČ distancuje od koeficientu zastavěnosti G před Thomayerovou nemocnicí. Ve skutečnosti však bylo memorandum (souhlas s koeficientem zastavěnosti G) posvěceno souhlasem MČ, který Alžběta Rejchrtová poslala již 25.1.2017, čemuž se samozřejmě ve zmíněném dopise občanům nepřiznala. Tento souhlas učinila, aniž by to konzultovala se zastupitelkou tehdy ještě ze Strany zelených zvolenou v Krči Petrou Rejchrtovou (shoda příjmení čistě náhodná) nebo třeba s Thomayerovou nemocnicí. O řadových členech SZ v Praze 4 ani nemluvě.

 • 28.4.2017 magistrát vyhlásil měsíční veřejné připomínkování  návrhu zadání změny Z 2440 územního plánu. Tímto procesem chce magistrát znovu vzkřísit již jednou pohřbenou změnu Z2440, nyní však s podporou majitelů pozemků, které si zavázal memorandem. Usiluje tak o udržení platnosti již vydaného ÚR, které by umožnilo okamžité vydání Stavebního povolení a zahájení stavby metra D.

 • 15.5.2017 komise územního rozvoje rady MČ Prahy 4 pod tlakem veřejnosti odhlasovala požadavek na vypracování územní studie pro Nemocnici Krč, Jalodvorskou a dopravní studii pro celou jižní část Prahy 4 a to jako podmínku pro návrh zadání změny Z2440. Nikoliv však již územní studii pro lokalitu Nádraží Krč, kde má být další stanice metra D. Místostarosta Ing. Kovářík (ODS) za tichého přihlížení radní A. Rejchrtové tvrdí, že nechce studií otevřít dveře nové výstavbě u Nádraží Krč. Přitom už oba jistě ví, že výstavba u Nádraží Krč bude, a že probíhají jednání o jejím rozsahu. Opět se jedná o pozemky restituentů zastupovaných panem Vojtou a stejným developerem, takže logicky u nádraží pokračují pouze v tom, co již mělo úspěch před nemocnicí.

 • 13.6.2017 se koná výbor MHMP pro dopravu, díky němuž uniká na veřejnost podkladová studie zástavby před Thomayerovou nemocnicí s názvem Krč Zálesí z dílny Vojta+Sklenka+IPR. Výbor si neodhlasuje program, díky čemuž se vůbec nekoná a zbývá tedy čas na kuloární jednání. Zde se pan Sklenka zmíní, že je v jednání podobné memorandum, jako bylo pro Nemocnici Krč, nyní se však jedná o Nádraží Krč. Vznik (přípravu) memoranda k Nádraží Krč však magistrát i radnice Prahy 4 stále popírá.

 • 18.7.2017 ve skrytu okurkové sezóny usnesení Rady zastupitelstva HMP posunulo výstavbu kolem stanic metra D do stavu přípravy velice kontroverzního společného podniku DPP+ strategický partnerNa poslední chvíli aktivisté z Krče zjistí, co se chystá a ještě před hlasováním rady žádají starostu Prahy 4 a zároveň zastupitele a předsedu klubu Trojkoalice na magistrátu v jedné osobě Petra Štěpánka(SZ), aby radní Trojkoalice pro tento nebezpečný návrh nehlasovali. Zbytečně, pravděpodobně partnerství Petra Štěpánka se svým politickým dvojčetem Petrem Dolínkem(ČSSD) je silnější než potřeba hájit veřejný zájem. Dnes před volbami, kdy už i široká veřejnost ví o negativech společného podniku, se Zelení hrdě hlásí k boji proti společnému podniku.

 • 2.10.2017 proběhla veřejně přístupná Komise územního rozvoje rady MČ Ph4. Zde developer za přítomnosti ředitele DPP a zástupců Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) představil veřejnosti studii stavebního záměru před Thomayerovou nemocnicí, která byla 13.6. ve Výboru MHMP.  Zástupci Thomayerovy nemocnice přednesli své záporné stanovisko s tím, že v rozporu s tvrzeními radní Alžběty Rejchrtové nebyli včas a dostatečně informováni o dění kolem výstavby před nemocnicí. Občanský spolek Stará Krč navrhl komisi, aby k této studii nepřijala žádné stanovisko, dokud nebude zpracována Dopravní a Územní studie, ze které by vzešel maximální možný objem zástavby realizovatelný vzhledem ke kapacitám stávajících komunikací. Komise však bez větší debaty nad předem připraveným textem usnesení navrženým předsedkyní komise paní Eismannovou (dříve TOP09, dnes již na společné kandidátce s Petrem Štěpánkem), byla pro, aby se tato studie stala podkladem pro změnu územního plánu Z 2440, čímž fakticky odsouhlasila i plochu 40tis m2 pro kancelářské prostory, ačkoliv stejná komise zápisem (bod 10) v roce 2015 kanceláře odmítala. Usnesení jdoucí na ruku radním A. Rejchrtové (SZ), Z. Kováříkovi (ODS), kteří chtějí vyhovět majitelům pozemků, nebylo předem domluveno s členy komise nominovanými za Stanu zelených Marii Jelínkovou a Janem Slaninou, kteří jej nepodpořili. To opět ukazuje na poměry uvnitř SZ Praha 4 popsaných v článku Krize demokratických politických stran aneb lekce nejen od Strany zelených.

 • 22.3.2018 zastupitelstvo HMP  hlasuje o schválení návrhu zadání změny ÚP Z2440. Radnice Prahy 4 dne 25.1.2017 souhlasem Alžběty Rejchrtové s koeficientem G vzdala boj o míru využití území před Thomayerovou nemocnicí. Pod tlakem veřejnosti alespoň podmínila návrh zadání změny ÚP Z2440 požadavkem na vypracování územních a dopravní studie. V dokumentu k odhlasování  pro zastupitele magistrátu je však vidět, že požadavek MČ Praha 4 artikulovaný usnesením Rady MČ Praha 4 odmítá pořizovatel změny (magistrátní úřad) vyhovět. Proto před hlasováním Petra Rejchrtová prosí P. Štěpánka, aby jakožto magistrátní zastupitel a starosta MČ Praha 4 v jedné osobě trval na požadavku MČ podmínit schválení zadání změny Z2440 vypracováním zmíněných studií. Opět marně. Je kontaktována i náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ), která v roce 2017 ze strachu z peticí proti metru D sama doporučovala alespoň požadování územních a dopravních studií. Také bez výsledku.

 • 3.9.2018 proběhla veřejně přístupná komise územního rozvoje Rady MČ Praha 4, kde majitelé pozemků zastupovaní panem Vojtou a developerem prezentovali studii výstavby u nádraží Krč. Přitom mimo jiné k této výstavbě požadovali magistrátní pozemky jako náhradu za to, že na jejich vlastní pozemky bude přivedeno metro D. Žalobu na územní rozhodnutí, která znemožňuje začíst s výstavbou metra D, tito lidé podle všeho stále nestáhli.

Podle mého názoru je to příklad debaklu bezzásadové politiky primátorky Krnáčové (ANO), náměstka pro dopravu Dolínka (ČSSD), starosty Štěpánka (SZ) a všech, kteří jim z vypočítavosti či naivní důvěry napomáhali. Chování majitelů pozemků a developera se nám nemusí líbit, ale je naprosto legitimní.