Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Piráti zaútočili ve snaze zakrýt svou vlastní neschopnost

Před blížícími se parlamentními volbami stoupá nervozita politiků, kteří se snaží ze všech sil udržet uzavřené dveře šatníků obsahujících nejrůznější kostlivce.  Ne vždy se jim to povede, takže se občas stane, že něco ošklivého praskne zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Přesně toho jsme byli svědky 17.6. během schůze Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP) v podání Pirátů.

Abychom porozuměli systémové slabině nejen této, ale i mnoha jiných politických stran, musíme se podrobněji seznámit s podstatou problému. Primátor Hřib je tlačen svými koaličními partnery z vedení Hlavního města Prahy (HMP), aby se rázně vypořádal s občanským spolkem Pankrácká společnost, z.s.  , a především pak s jeho předsedkyní Marií Jelínkovou. Marie Jelínková je dlouholetou členkou zastupitelstva MČ Praha 4, přičemž během posledních komunálních voleb kandidovala jako nezávislá na společné kandidátce s Piráty. Občanský spolek je vedením HMP viněn z toho, že brání zahájení výstavby nové linky metra D.

O CO JDE VE SKUTEČNOSTI?

Reklama

Nestranní účastníci zmíněného jednání ZHMP (popsaného například v  článku v eurozpravy.cz ), kteří se snaží celou věc pochopit, kladou následující otázky. Protože se kauzou metra D zabývám dlouhodobě a zároveň mám mnohaleté zkušenosti ze SZ, od které Piráti tohoto Černého Petra zdědili, pokusím se na ně rovnou odpovědět.

Jaké jsou námitky spolku proti stavbě metra D?
Námitky, které podal spolek Pankrácká společnost, z.s. (ke stažení zde), jsou totožné s námitkami, které podali i na spolku nezávislé fyzické osoby z řad účastníků stavebního řízení (zhruba 70 obyvatel). Z toho vyplývá, že útok na spolek má pouze odvést pozornost od podstaty problému a zbavit politiky z HMP jejich odpovědnosti za komplikace, které sami výstavbě metra D způsobili.
Občany a spolkem podané námitky k samotné stavbě metra D vlastně jen upozorňují na protiprávní jednání, kterého by se stavební úřad dopustil, kdyby vydal stavební povolení i na ty části stavby, které nebyly umístěny v rámci Územního řízení. Co by postavení těchto nelegálních částí znamenalo v praxi? Trvalé, nevratné znehodnocení životního prostoru místních obyvatel, jejich domovů, ohrožení jejich zdraví. Primátor Hřib, náměstek Scheinherr se zaměstnanci DPP místním obyvatelům během posledního půl roku slibovali takové úpravy projektu výstavby stanice metra D Olbrachtova, které by tyto negativní vlivy stavby výrazně snížily. Za těchto podmínek byl spolek ochotný podané námitky stáhnout. Bohužel skutečné kroky HMP a DPP ukazují, že šlo pouze o lest na důvěřivé obyvatele a úpravy projektu nebyly míněny vážně.
Proč je podle vás magistrát podjatý?  
Podané námitky dokazují, že úředníci pražského magistrátu jsou takzvaně systémově podjatí. To znamená, že nemohou nestranně rozhodovat o věci, již všemožně dlouhodobě prosazuje jejich zaměstnavatel, pro niž již uzavřel smlouvy, vydal a vydává miliardy, přijímá účelové – na objednávku spekulantů s pozemky – změny územního plánu, o věci zaměstnavatele, na němž závisejí finančně, kariérně atd. Tvrzení, že úředník rozhoduje podle zákona a tudíž vždy zákonně a správně, je logický nesmysl popírající realitu. Umí si snad někdo představit, že by úředníci MHMP vydali nesouhlasné stanovisko, rozhodnutí? Čekal by je kariérní postup a prémie?
Proč nesouhlasíte se stanicí metra D Olbrachtova?
Z původní linka metra D, která měla odlehčit dopravě z jihu pomocí velkých P+R parkovišť v Písnici, zbylo na dlouhá leta dopředu jen torzov podobě úseku Pankrác – Nové Dvory. Ze všech nyní plánovaných 5-ti stanic je existence stanice Olbrachtova nejhůře obhajitelná. Je to z důvodu velice malé vzdálenost od dvou existujících stanic metra C Pankrác, Budějovická a nákladů v řádů jednotek miliard korun pro dopravní obsluhu jednotek tisíc obyvatel v docházkové vzdálenosti této stanice. Proto lze stanici Olbrachtova označit za tunel na veřejné finance, ze kterého budou profitovat developeři a architekti stavící si své betonové pomníky, zatímco občanům přinese dluhy veřejných financí a výrazné snížení kvality jejich životního prostředí. Má-li se výrazně zahustit výstavba na Pankrácké pláni jen kvůli hysterii kolem nedostatku bytů, odpovědí je zdanění investičních bytů. To by Praze přineslo jak spousty volných bytů, tak pomohlo rozvráceným veřejným financím.  Návrhy změn územního plánu od Pankráce po Nové dvory však ukazují na jasnou exploataci území schovanou za modlu nové linky metra, které však ještě dlouhá desetiletí nebude plnit svůj hlavní účel.
Co říkáte na to, že jako zastupitelka za klub Pirátů budete v Praze 4 kvůli porušení volebního programu vyloučena?
Na základě své mnohaleté zkušenosti ze SZ, což jsou takoví předskokani Pirátů, lze usuzovat, že to pro paní Jelínkovou nebude velká ztráta. Když pominu vnitrostranické mechanismy, které vedou k postupné degeneraci všech politických stran podílejících se na moci, mám na mysli především naprostý deficit osobností se znalostmi, pracovitostí a mravní integritou. Problémem Pirátů v současném vedení HMP je ten, že jakožto naprosto nezkušení a neznalí se nechali zmanipulovat svými koaličními partnery, kteří sami sebe prezentovali za povolané odborníky na územní rozvoj HMP. Tak se primátor Hřib(Piráti), ale například i náměstek pro dopravu Scheinherr(Praha sobě) stali loutkami developerů a zahušťovačů z IPRu, jejichž emisarem ve vedení HMP je náměstek Hlaváček(SSP).
Naprosto stejně dopadla svého času Petra Kolínská (SZ), či Matěj Stropnický(SZ), který částečně naletěl i svému dravému spolustraníkovi Petru Štěpánkovi viz článek Vzestup a pád Zelených na pražském magistrátu. Co čeká Piráty? ODS, která si nynější nepříjemnou situaci Pirátů velice užívá, je ve skutečnosti za toto vše zodpovědná. Za doby její vlády se udělaly chyby, které dnes musí Piráti a jiní řešit. V neposlední řadě za vlády ODS vzniklo i pochybení, kterého zneužili majitelé pozemků, čímž poslali metro D na šest let k ledu viz článek  Stane se metro D místním prokletím?
Velice mne mrzí, že se historie opakuje tak brzy a s napětím očekávám, co Piráti předvedou po volbách.