Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Proč se v roce 2022 nedařil vznik pražské koalice? Je to velmi prosté milý Watsone!

Proč právě po komunálních volbách 2022 dochází k bezprecedentnímu rozhádání se politiků na pražské radnici? Člověk, který se orientuje v klíčových událostech rozvoje Prahy uplynulých zhruba deseti letech není na pochybách. Těm ostatním trochu napověděl primátor Hřib během konfrontace zástupců politických stran v pořadu  Události komentáře z 6.12.2022 – Spolu chce v Praze menšinovou radu.

Shlédli jste tu ostrou výměnu názorů a stále nechápete? Nic si z toho nedělejte. Naši profesionální hlídači demokracie, které v pořadu zastupoval komentátor z redakce Seznam zprávy pan Martin Čaban, evidentně také nechápou a jen opakují univerzální fráze.

Nejprve je potřeba si říci, co se nejen v Praze, ale i na celorepublikové úrovni během posledních deseti let chystá tak přelomového, že zrovna nyní, během následujících čtyř let to má politikům na pražské radnici (a jejich kamarádům) snést zlatá vajíčka. V žádném případě není neschopnost dohodnout se dána osobní animozitou, jak se to snaží kamuflovat dlouholetý matador pražské ODS Marek Benda viz Český rozhlas 9.12.2022 – Hlavní důvod, proč jednání ztroskotala, je osoba Hřiba, říká Benda o sestavování vládní koalice v Praze .

Jde jen a pouze o to, že v tomto volebním období se má dokončit projekt největšího přesunu veřejného majetku do soukromých rukou, který tu nemá od devadesátek obdoby. Příprava podmínek pro tento proces byla zahájena zhruba před deseti lety primátorem Hudečkem a živena nesmyslnou propagandou tlačící zahušťování Prahy, ačkoliv již nyní se v Praze vyskytuje zhruba 90 tisíci prázdných bytů viz Události komentáře z 8.8.2022 – (Ne)dostupné bydlení  Není divu, že „protikorupční“ primátor Hřib, za jehož působení byl tento projekt dotažen téměř do konce a mnoho dalších menších podobných projektů sám rozjel, je na mrtvici z pomyšlení, že by vše shrábli staří klientelističtí borci z ODS. S postem primátora a většinou v radě Hlavního města prahy (HMP) by si opravdu mohla ODS dělat jak za starých časů vše, co se jí zlíbí.

Protože po divokých devadesátkách a několika protikorupčních vládách toho v republice k odcizení moc nezbylo, vrhli se „velcí kluci“ s podporou politiků na to poslední, co tu ještě máme. A tím je veřejný prostor. K tomu je však ještě potřeba odstranit legislativní překážky, které ztěžují politicko-úřednické mafii placené z klientelistických peněz získání i tohoto zbytku veřejného majetku. Těmi jsou zákonné normy přijaté po vzoru západních zemí během prvních dvaceti let fungování České republiky. Jedná se o zákony mimo jiné regulující stavební činnost s ohledem na další veřejné zájmy, jakými jsou především ochrana soukromého majetku, zdraví, kulturního dědictví, atd. Pod tlakem developerů a několika sebestředných architektů je na spadnutí zásadní změkčení celorepublikových pravidel zahrnující odebrání části práv občanů změnou Stavebního zákona viz https://plus.rozhlas.cz/petr-holub-verejnost-nema-pravo-chranit-prirodu. Je to ve velkém pouze opakování toho, co se již dříve povedlo této nebezpečné lobby v Praze. Na úrovni Prahy byla totiž přijata prováděcí vyhláška Stavebního zákona pod názvem Pražské stavební předpisy (PSP), která původní pravidla změnila v cochcárnu ideální pro korupční jednání úřadů. V tomto volebním období čerstvě zvoleného Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP) s největší pravděpodobností dojde k revoluci v územním plánováním Prahy. Vše je připraveno k zahození stávajícího platného územního plánu Prahy a jeho nahrazením tzv. Metropolitním plánem prahy (MPP). Kvůli záměrné nejednoznačnosti MPP, která je typickým znakem i pro PSP, se prakticky zcela nekontrolovatelně z mnoha nyní nezastavitelných území stanou území zastavitelná a půjde povolit stavby, které nyní povolit nešlo viz například Český rozhlas 19.2.2022 – Metropolitní plán povede k zastavění parků a zahrádkářských osad, varuje ArnikaTo je přímo splněný sen každého korupčníka, developera, či sebestředného architekta, který si bude moci konečně postavit svůj sklo-betonový pomník prakticky bez omezení. Již dnes se kvůli špatné vymahatelnosti práva vesele staví v rozporu se zákony, ale o tom později. Zároveň to však bude katastrofa pro stávající obyvatele Prahy, kteří vyjma velkých parků jako Stromovka, Krčák, Divoká Šárka přijdou o takzvané lokální parky. Tyto parky kromě pár zbylých uličních stromořadí jsou přitom jediné účinné nástroje ve snaze zmírnit dopady klimatických změn na město.

Takže zpět k tomu, co zaznělo v pořadu  Události komentáře z 6.12.2022 – Spolu chce v Praze menšinovou radu. Zkušení matadoři z ODS, TOP09, ANO(bývalý straníci z ODS) se na rozdíl od primátora Hřiba(Piráti) neprořekli a svými argumenty utvrzovali zaslepené novináře v přesvědčení, že tu jde opravdu pouze o běžné osobní spory, za které může primátor Hřib. Ve skutečnosti zde jde o tři věci, které na plná ústa v pořadu zmínil primátor Hřib.

  1. Snaha ODS vytunelovat post radního pro dopravu zřízením nového postu radního pro investice
  2. My jsme (primátor Hřib + radní pro dopravu Scheinherr) odstartovali stavbu metra D
  3. Kudy teče beton, tudy tečou peníze

Na první pohled bohulibá stavba metra D je právě tím jedním z menších projektů zmíněných dříve, kterými se převádí veřejný majetek a prostor do soukromých rukou. Doposud podloženo dokumenty lze hovořit o pozemcích v okolí budoucí stanice metra D Nádraží Krč viz článek Stanice metra D Nádraží Krč, který obsahuje i odkaz na konkrétní smlouvu pro město nevýhodných směn městských pozemků s vlastnoručním podpisem primátora Hřiba.

Zároveň zvolený destruktivní způsob výstavby metra D již nyní slouží k vyčištění rozsáhlých městských pozemků podél linie metra od vzrostlé zeleně, aby následně byly tyto pozemky ve vyčištěném stavu převedeny do Pražské developerské společnosti. Statečný odpor obyvatel z okolí budoucí stanice metra D Olbrachtova se snažil primátor Hřib zlomit lživými přísliby méně destruktivního způsobu výstavy metra viz videozáznam v článku Vývoj událostí roku 2021 okolo stavby metra D předčil naše očekávání. Vše to však dopadlo podáním žaloby viz článek Byla podána žaloba na stavební povolení metra D. Proč k tomu muselo dojít? , o které kvůli záměrným obstrukcím Dopravního podniku HMP soud do dnes nerozhodl. A to i přes to, že u této liniové stavby musí podle zákona soud rozhodnout ve zkrácené lhůtě 90 dní od podání žaloby, tedy od 11.4.2022.

Ačkoliv pozemky s městskou zelení (nikoliv brownfieldy !!!) v okolí metra D jsou jen kapkou v moři v porovnání s tím, co nás čeká se změnou územního plánu, mluvíme řádově o jednotkách miliard.

Kdo by si na ně ze „staré, dobré“ ODS nechtěl sáhnout :o)

 

Reklama