Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Převrat na radnici Prahy 4 a Parkovací pavilon Budějovická „politika jako umění iluze“

Stejně jako se kouzelník snaží přesvědčit diváka o pravdivosti svého triku, kariérní politik se pomocí různých iluzí a triků snaží přesvědčit své spolustraníky a voliče, že za všech okolností hájí jejich zájmy. Před volbami či během krizových situací se pak jednotlivé politické tábory stmelují představou, že „my jsme vždy za všech okolností ti hodní konající dobro, zatímco ti ostatní jsou padouši páchající zlo“.

Ukázkovým příkladem iluzionistické politiky jsou dlouholeté poměry na radnici městské části Praha 4, v jejichž důsledku byl například vzkříšen projekt na výstavbu parkovacího domu vedle polikliniky Budějovická, který se dnes oficiálně nazývá Parkovací pavilon Budějovická. Tento projekt, který se za chvíli pokusím podrobně popsat, je jeden z mnoha projektů, které se objevily jakoby z ničeho okamžitě po převratu na radnici Prahy 4 dne 24.4. 2019 . Svržený starosta Petr Štěpánek (SZ) své spolustraníky a obyvatele přesvědčuje o tom, že za převratem stojí bývalý starosta Prahy 4 Pavel Caldr z dob hegemonie ODS a dnes, kdy již Caldr není ani řadovým zastupitelem, o něm Štěpánek mluví jako o místní šedé eminenci.

Pavel Caldr se jako starosta MČ Praha 4 proslavil aférou a mezinárodní ostudou s lobbistou Ondřejem Palounkem , která poškodila ODS v Praze 4 natolik, že se Pavel Caldr v komunálních volbách 2014 raději objevil jako jednička na kandidátce hnutí Pro Prahu netransparentně financovaném developerem Radimem Passerem. Tento manévr se mu vyplatil a stal se opět zastupitelem reálně disponujícím dvěma hlasy hnutí Pro Prahu v 45 členném zastupitelstvu MČ Praha 4. Jeho chvíle přišla na konci března 2015, kdy se stal faktickým strůjcem a jazýčkem na vahách nově vzniklé koalice ODS+Pro Prahu+část ANO+Trojkoalice , díky níž ve starostenském křesle udržel Petra Štěpánka. V té době samozřejmě Petr Štěpánek o Pavlu Caldrovi jako o šedé eminenci nemluvil. Naopak nám Zeleným tvrdil, jak na bývalé vedení MČ Praha 4 v čele s ODS podává jedno trestní oznámení za druhým. Ve skutečnosti si Pavel Caldr během čtyřletého starostování Petra Štěpánka zajistil politické živobytí v dozorčí radě 4-Majetkové, beztrestnost (kde není žalobce, není soudce) a v neposlední řadě s koaliční ODS i zakonzervování developerských projektů, které byly před lety starou ODS započaty a dnes „novou“ ODS mohou být dokončeny. Ukázat dnes prstem na ODS však Petr Štěpánek nemůže. Jednak by tím ukázal sám na sebe, a jednak je ODS jeho osvědčený minulý – a jak doufá – i jeho budoucí koaliční partner. Proto vinu za převrat svaluje na dnes již bezmocného Caldra, přičemž je ve svých výrocích směrem ke skutečným hybatelům z ODS velice opatrný. Josef Svoboda (KDU-ČSL), pomocí jehož hlasu byl převrat realizován, se s velikou pravděpodobností stal pouze obětí své chorobné ctižádosti, která ho dohnala do role mouřenína, který posloužil bez toho, aniž by tušil, o co vše se hraje v pozadí.  Díky čtyřletému pragmatismu Petra Štěpánka sledujícího především svůj osobní zájem na úkor zájmů obyvatel Prahy 4 a Strany zelených se převratem 24.4.2019 otevřely dveře bezmezné výstavbě, která je již nyní v pokročilé fázi přípravy. Pochvalu za to Petr Štěpánek dostal v přímém přenosu pořadu České televize Události komentáře dne 25.4. od skutečného zákulisního hráče Zdeňka Kováříka (ODS), který si tento svůj triumf viditelně vychutnal.

PARKOVACÍ PAVILON BUDĚJOVICKÁ

Reklama

Soukromý investor Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. má letitý zájem na pozemku parc. č. 1588/1 vedle polikliniky Budějovická postavit parkovací dům celkové velikosti 24 520 m² hrubých podlažních ploch (HPP) a uspořádání patrného na přiložených obrázcích. V devíti nadzemních a pěti podzemních podlaží se mají nacházet především parkovací stání pro celkem 509 vozidel a kancelářské prostory. Dlouholetou iluzí části místních obyvatel je, že tento soukromý parkovací dům vyřeší v Krči problém s přeplněnými ulicemi zaparkovaných aut v blízkém i vzdáleném okolí. Ve skutečnosti bude tato nemístně objemná komerční stavba především velkým zdrojem znečištění ovzduší bez toho, aby místním obyvatelům přinesla jakýkoliv prospěch. Projekt přesně odpovídá dlouholeté praxi ODS nechat vydělat soukromým investorům na městském majetku na úkor zdraví místních obyvatel, kterým to však před volbami prodá jako velký úspěch ve snaze rozvíjet městskou část. Pozemek vedle polikliniky vlastní Hlavní město Praha s tím,  že MČ Praha 4 ho má ve své správě. Tento pozemek je ve stávajícím uzemním plánu označen jako Veřejná vybavenost (VV). Starosta MČ Praha 4 Pavel Caldr (ODS) bez vědomí magistrátu podepsal smlouvu o smlouvě budoucí a následně i regulérní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1588/1, kterou mu však Katastrální úřad odmítl zapsat bez souhlasu magistrátu s poukazem na porušení Statutu Hlavního města Prahy. Mimo žalobu podanou jedním občanským spolkem byl tento pokus o nezákonné obejití magistrátu hlavním důvodem, proč se nepovedlo ODS během své vlády v Praze 4 tento projekt realizovat. Na poslední chvíli, kdy již díky výsledkům komunálních voleb v roce 2014 na radnici Prahy 4 ODS pouze dosluhovala, podal ještě starosta Caldr žádost o souhlas magistrátu s prodejem pozemků. Zde začíná níže uvedený přesný výčet událostí vedoucích k znovuoživení výstavby Parkovacího pavilon Budějovická, který lze vyčíst především z dokumentů Žádost MČ Praha 4 o souhlas s prodejem pozemkuRozhodnutí MMR z 23. 11. 2017.

  • 26.4. 2011 bylo veřejné projednání EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) parkovacího domu, jehož zápis je zde
  • 10.1. 2012 vydal stavební odbor úřadu MČ Praha 4  rozhodnutí o umístění stavby (neboli Územní rozhodnutí ÚR)
  • 8.2.2012 občanské spolky napříč Prahou 4 podaly společné odvolání proti tomuto ÚR
  • 28.6.2012 stavební odbor magistrátu HMP zamítl odvolání spolků, které stavební odbor Magistrátu HMP odůvodnil jako neopodstatněné
  • 5.9. 2012  podal Ateliér pro životní prostředí o.s. proti rozhodnutí magistrátu správní žalobu
  • 7.11.2014 tedy těsně po komunálních volbách, ale stále za starostování Pavla Caldry a vlády ODS v Praze 4  požádala městská část Praha 4 Hlavní město Prahu o souhlas se záměrem prodat inkriminovaný pozemek par. č. 1588/1 investorovi, který chce postavit parkovací dům
  • 26.11.2014 je ustanovující schůze zastupitelstva Prahy 4, kdy se stává Petr Štěpánek starostou MČ Praha 4 v rámci koalice ČSSD, TOP09, Trojkoalice
  • 17.12.2014 byla tato žádost o souhlas s prodejem pozemků městskou částí Praha 4 stažena – Petr Štěpánek mající dokonalý přehled o pletichách ODS se zachoval jako skutečně zelený starosta
  • 28.3.2015 po údajném pokusu TOP09 odstranit Trojkoalici vzniká na radnici Prahy 4 nová koalice ODS+Pro Prahu+část ANO+Trojkoalice, která na počátku disponovala křehkou většinou 24 v 45 členném zastupitelstvu se staronovým starostou Petrem Štěpánkem viz zápis ze zasedání zastupitelstva
  •  25.1. 2016 místostarosta Prahy 4 Zicha (STAN) znovu žádá Hlavní město Prahu o souhlas s prodejem pozemku par. č. 1588/1 – evidentně se karta obrátila. Caldr s ODS jsou opět na koni a Štěpánek si nedovolí odporovat
  • 15.9.2016 usnesením zastupitelstva HMP Hlavní město Praha nesouhlasí se žádostí MČ Praha 4 o prodej pozemku par.č. 1588/1 plochy 2888m² za cenu 21.184.240,- Kč. (Magistrát svůj nesouhlas tenkrát odůvodnil tím, že pozemek veřejné vybavenosti má být využit výlučně Hlavním městem Prahou nebo městskou částí Praha 4, nikoliv soukromým investorem. Tento postoj ZHMP se však dnes pod tlakem zahušťování Prahy může změnit.)
  • 23.9.2016 Městský soud v Praze dal za pravdu žalujícímu občanskému spolku ve správní žalobě z 5.9.2012 a zrušil rozhodnutí stavebního odboru magistrátu z 28.6.2012. Soud tak celou věc vrátil magistrátu k dalšímu řízení.
  • 4.1.2017 magistrát zrušil ÚR z 10.1.2012 a věc vrátil stavebnímu úřadu Prahy 4 k novému projednání
  • 2.6.2017 advokát Daniel Cao zastupující investora podává u Ministerstva pro místní rozvoj (MMR je nadřízený orgán magistrátního stavebního úřadu) podnět k provedení přezkumného řízení ve věci předmětného rozhodnutí magistrátu ze dne 4. 1. 2017
  • 23.11.2017 MMR zneplatnilo rozhodnutí magistrátu z 4.1.2017, kterým zamítlo umístění parkovacího pavilonu a celou věc vrací stavebnímu odboru magistrátu. Tím se Parkovací pavilon Budějovická opět vrací do hry.

Magistrát se Prahy 4 od konce roku 2017 ptá, zda stále chce MČ Praha 4 prodat inkriminovaný pozemek a chce na něm nechat vystavět parkovací dům. Petr Štěpánek měl na konci roku 2017 díky postupně naloveným přeběhlíkům dostatečně silnou koalici přibližně 28 hlasů. Na prosby lidí znalých stavu věci, aby oficiálním dopisem na magistrát jednou pro vždy shodil prodej pozemku a tím i výstavbu parkovacího domu, reagoval vyhýbavě. Poslední výmluva byla, že si nemůže dovolit shodit koalici s ODS dříve, než budou zastupitelstvem Prahy 4 odhlasovány životně důležité připomínky k návrhu Metropolitního plánu Prahy (MPP). Tyto připomínky z velké části vypracované místními občanskými spolky byly odhlasovány 13.6.2018 poměrem hlasů 37-0-0. Tedy zvedli pro ně ruce jak všichni přítomní zastupitelé z koalice tak i opozice, protože si moc dobře uvědomovali, že v opačném případě by proti sobě poštvali veřejnost napříč Prahou 4. Byla to tedy evidentně od starosty pouze výmluva a ve výmluvách Petr Štěpánek setrvával až do svého svržení 24.4.2019.

Zmodrání Petra Štěpánka popsané v článku Na promarněnou šanci Zelených ve vedení MČ Praha 4 doplatí i její obyvatelé však stále nevěří drtivá část místních Zelených, kteří dál žijí v iluzi o lítém boji svého předsedy s klientelistickou ODS. Výmluvy typu, že politika je uměním možného, zde nemohou obstát. Všichni ti, kteří je používají, na sebe prozrazují, že ztratili nebo nikdy neměli míru pro to, kdy ještě účel světí prostředky, a kdy už se jedná o regulérní podvod na své spolustrasníky a voliče.

 

====================================

Seznam zdrojových dokumentů a webových odkazů použitých v článku

 1. Plány parkovacího domu na Budějovické jsou zpět
  Zdroj: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/plany-parkovaciho-domu-na-budejovicke-jsou-zpet-mistni-se-boji-hluku-20190502.html
 2. Nová koalice v Praze, přeběhlíkem je bratr ministra. Lidovci se stydí, Piráti chtějí zvracet
  Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/256098-nova-koalice-v-praze-prebehlikem-je-bratr-ministra-lidovci-se-stydi-pirati-chteji-zvracet
 3. Palounek ukazuje Kypr: Českou „delegaci“ poslal rovnou za politiky
  Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1051166-palounek-ukazuje-kypr-ceskou-delegaci-poslal-rovnou-za-politiky
 4. Velký problém Starostů pro Prahu: neprůhledné financování, dluh a podivné sestavování kandidátek
  Zdroj: https://www.ceska-justice.cz/2018/10/velky-problem-starostu-prahu-nepruhledne-financovani-dluh-podivne-sestavovani-kandidatek
 5. V Praze 4 vznikla nová koalice ANO, ODS, Pro Prahu a Trojkoalice
  Zdroj: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-praze-4-vznikla-nova-koalice-ano-ods-pro-prahu-a-trojkoalice-20150328.html
 6. Usnesení Rady MČ Praha4 k odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti 4-Majetková,a.s.
  Zdroj: https://i0.respekt.cz/s/respekt-blogy/RfAnTo/2019/07/4_majetkova_dozorci_rada.pdf 
 7. Události komentáře – Převrat na Praze 4
  Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370425/video/691518 
 8. Zápis z veřejného projednání posudku a současné dokumentace záměru
  Parkovací dům Budějovická, Praha 4 – Krč
  Zdroj: https://i0.respekt.cz/s/respekt-blogy/0Px7Zp/2019/07/PHA729_zapis1VP.pdf
 9. ZÁPIS z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015
  Zdroj: https://i0.respekt.cz/s/respekt-blogy/NVeBQS/2019/07/ZAPIS-5-zasedani-ZMC-Praha-4-28-3-2015.pdf
 10. Žádost MČ Praha 4 o souhlas Magistrátu s prodejem pozemku parc. č . 1588/1
  Zdroj: https://i0.respekt.cz/s/respekt-blogy/IexyRx/2019/08/Dopis_MC_Praha4_Magistratu.pdf
 11. Rozhodnití MMR ve věci Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu
  Zdroj: https://i0.respekt.cz/s/respekt-blogy/zVrkR7/2019/08/Rozhodnuti_MMR_zruseni_UR_vraceno_MHMP_11-2017.pdf
 12. Na promarněnou šanci Zelených ve vedení MČ Praha 4 doplatí i její obyvatelé
  Zdroj: https://xstrom.blog.respekt.cz/na-promarnenou-sanci-zelenych-ve-vedeni-mc-praha-4-doplati-i-jeji-obyvatele