Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Pořad ČRo Zostřeno usvědčil radu HMP ze lží o stavbě metra D

Dne 26.10. odvysílal Český rozhlas ve svém reportérském pořadu Zaostřeno příspěvek o plánované výstavbě metra D viz audio archiv ČRo

Největší pozornost pořadu byla věnována stavbě stanice metra D Olbrachtova, v jejímž okolí bydlící obyvatelé prakticky jako jediní ze všech účastníků stavebního řízení odmítají rezignovat na svá práva. Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr ve svém mnohaminutovém vyjádření popsal snahu vedení HMP dohodnout se na průchozí variantě stavby stanice Olbrachtova. Ta by jednak odstranila nezákonné rozpory v projektové dokumentaci a především by vedla k radikálnímu zmenšení staveniště včetně zachování většiny z více jak stovky vzrostlých stromů oddělující obyvatele od rušné ulice Na Strži. Spolek Pankrácká společnost byl ochoten při změně projektové dokumentace umožňující nové stavební řešení Olbrachtovy „hodit přes palubu“ všechny ostatní stanice metra D v úseku Pankrác – Nové Dvory, ačkoliv i u nich projektová dokumentace obsahuje chyby vedoucí ke zbytečné devastaci okolí stanic a nemožnosti následné, zákonem požadované náhradní výsadby.

Od ledna do června 2021 se pokoušeli politici počínaje primátorem Hřibem, přes zaměstnance Dopravního podniku, až po zaměstnance subdodavatelských firem přesvědčit místní obyvatele, že upraví projekt výstavby sporné stanice metra D Olbrachtova k jejich spokojenosti.  Přitom politici neustále opakovali slova o záchraně většiny vzrostlé zeleně a eliminovali obavy místních obyvatel ze zahušťování zástavby v okolí stanice dalšími developerskými projekty.

Protože spolek Pankrácká společnost má se sliby politiků mnohaleté zkušenosti, důrazně varoval místní obyvatel před postupem, v rámci kterého by oni stáhli své námitky ve stavebním řízení dříve než Dopravní podnik promítne své sliby o úpravě projektu do projektové dokumentace. Ačkoliv Dopravní podnik HMP věděl o požadavcích místních obyvatel na úpravu projektu minimálně od prosince 2019, v projektové dokumentaci nezměnil ani čárku. A naopak si nechal 30.6. 2021 vydat stavební povolení na původní destruktivní variantu výstavby stanice metra D, včetně stanice Olbrachtova.

Jasný důkaz toho, že čelní politici HMP Hřib, Scheinherr, Hlaváček se od samého počátku vyjednávání snažili místní obyvatele pouze obelhat, přišel 7.6. 2021. V ten den tito pánové odhlasovali usnesení rady viz 2021_06_07_Usneseni_Rady_HMP_c.1340.pdf, kterým byl celý sporný pozemek  879/33_k.u.Krč.pdf se vzrostlými stromy, které se jali pánové z HMP naoko zachraňovat, převeden do Pražské developerské společnosti, příspěvková organizace.  Následně si Dopravní podnik 30.6. nechal vydat výše zmíněné stavební povolení na hlavní stavbu metra D.

Od samého počátku byl tedy plán postavit z hlediska dopravní obslužnosti nepotřebnou stanici Olbrachtova pouze záminkou pro realizaci developerského vytěžení již 40 let stabilizovaného území se vzrostlou meziblokovou zelení. Proto byla stanice Olbrachtova oproti původním plánům posunuta doprostřed parku a byl zvolen destruktivní postup výstavby stanice, ačkoliv by z technologického hlediska nebyl problém použít postup mnohem šetrnější. Vyjádření náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka v pořadu Zaostřeno jen dokresluje záludnost chování zahušťovačů Prahy. Mají plná ústa o výstavbě na brownfieldech, ve skutečnosti ji protlačují do stabilizovaných území na úkor funkční meziblokové zeleně. Tím ničí město a životní prostředí stávajících obyvatel.

V závěru pořadu Zaostřeno provedl člen kanceláře Frank Bold Advokáti nestranné posouzení celé kauzy z pohledu právního postupu dotčených obyvatel a spolku. Frank Bold potvrdil právní stanovisko spolku, že záruky navrhované náměstkem Scheinherrem by vedly maximálně k dalšímu soudnímu sporu o výši odškodnění, nikoliv však ke splnění slibu realizovat stavbu šetrnějším způsobem. Podání odvolání ve stavebním řízení hlavní stavby metra D bylo tedy skutečně jediným možným způsobem, jak donutit investora k tomu, co nasliboval.

Je celkem jedno jestli pánové Hřib, Scheinherr, Hlaváček „pouze“ naletěli developerské loby a lhali místním obyvatelům nevědomě nebo od samého začátku věděli, že nemohou/nechtějí své sliby splnit.

V každém případě místní obyvatelé a spolek udělali vše pro to, aby se včas nalezlo kompromisní řeší. Lze jen konstatovat, že veškerá zpoždění a navýšení nákladů stavby metra D vzešlá z rok a půl trvajících bezvýsledných jednání půjdou na vrub vedení HMP.

Více informací lze nalézt na http://pankrackaspolecnost.cz/

Reklama