Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Námitky znemožnily vydání stavebních povolení metru D a DPP se vymlouvá na koronakrizi

Dopravní podnik HMP  jakožto investor stavby metra D zveřejnil informaci, že výstavba metra D se posouvá o rok kvůli koronakrizi viz  například ct24. Proč by však měla koronakrize zastavit stavbu metra D, když jiné veliké stavby běží?

Co skrývá tato kouřová clona?

DPP na konci roku 2019 stáhl žádost o stavební povolení pro metro D, aby prakticky obratem tuto žádost opět podal. Tímto trikem chtěl docílit toho, aby se všichni ti, kteří nejsou automatickými účastníky stavebního řízení museli opět ve stanovené lhůtě přihlásit. Jinak by se nemohli dostat ani k stavební dokumentaci natož uplatňovat svá práva během stavebního řízení. Naštěstí „zlí“ občané sledující úřední desku si této finty všimli a včas se opět do stavebního řízení přihlásili.

Další příležitost jak znemožnit nebo alespoň výrazně ztížit uplatňování práv občanů během stavebního řízení, přineslo vyhlášení nouzového stavu vládou ČR dne 12.3.2020.  Hned 17.3. Speciální stavební úřad MHMP vydal Oznámení o zahájení stavebního řízení pro metro D úsek Pankrác – Nové Dvory, čím začaly běžet lhůty pro nastudování celého spisu, konzultace s odborníky, konzultace s právníky a sepsání případných námitek, které musely být podány do termínu Ústního jednání  stanoveného na 18.5.2020.  Po 17.3. následovala smršť oznámení  dalších stavebních řízení, do kterých bylo nutno se přihlásit a začít se okamžitě seznamovat se spisy viz článek  Horečná aktivita úředníků na metru D během nouzového stavu.

Toto nestydaté zneužití koronakrize mělo za cíl jediné a to pokud možno znemožnit účastníkům řízení hájit svá práva. Naštěstí opět ti „zlí“ občané se začali do všech řízení přihlašovat a jak úředníci MHMP tak DPP viděl, že je zle.  Vrcholem arogance úřední moci jdoucí na ruku DPP bylo oznámení MHMP o zrušení veřejného projednání s odůvodněním, že vlastně není potřeba, protože všem je situace kolem metra D známá. Toto nemá obdoby ani u mnohem menších staveb, než je stavba metra.

Výčet všech podaných námitek ve všech zahájených stavebních řízení, které se povedlo s vypětím všech sil v době nouzového stavu občanům a spolkům v daných časových lhůtách podat, lze stáhnout z webu ke-stazeni/dokumenty-metro-d/

Symbióza mezi investorem stavby metra D, tedy Dopravním podnikem HMP a posuzovatelem stavby MHMP je evidentní a v právním státě neakceptovatelná. To je hlavní důvod nynějšího zdržení. Protože doposud nebyly nevypořádány námitky podjatosti podané na MHMP, je znemožněno jeho úředníkům, aby se mohli v dohledné době nějak vypořádat s technickými námitkami vztahujícími se k samotné stavbě metra D.

Není pochyb, že Dopravní podnik má problémy i s tendry na zhotovitele. Ale základním problémem je neexistence stavebních povolení, která by umožnila rozjet alespoň dílčí stavby zázemí jednotlivých stavenišť v okolí plánovaných stanic metra D.

Více informací naleznete na http://pankrackaspolecnost.cz/aktualni-kauzy/metro-d/

 

Reklama