Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Happening „Podvedli nás, podvedou i Vás“

Dne 3.3. 2022 proběhl happening místních obyvatel z okolí budoucí stanice metra D Olbrachtova. Cílem akce bylo vyvěšení tří šestimetrových plakátů na stromy místního parku v době, kdy tyto stromy ještě vůbec stojí. Protože média vesměs ignorují všechny argumenty místních obyvatel a jen papouškují vyjádření politiků z HMP, je toto jediný účinný způsob informovaní širší veřejnosti.

Termín akce byl stanoven pod tlakem okolností, který souvisí především se synchronizovaným postupem politicko-úřednické mafie válcující právní stát viz vysvětlení v následujícím textu. Termín byl tedy dán již před invazí Rusů na Ukrajinu a nešlo jej smysluplně posunout.

Synchronizovaný postup úřadů spěje k tomu, že všechny na sobě „nezávislé“ úřady rozhodující o odvoláních v odděleně běžících řízeních (3 řízení ke  stavebním povolení, dvě řízení o povolení kácení) jako by náhodou vydají svá rozhodnutí ve stejný okamžik. Chtějí tak využít díry v našem právním systému, která umožní takto nabytá pravomocná povolení zkonzumovat (vykonat, tedy vykácet) dřív, než bude mít soud vůbec šanci rozhodnout o našich žádostech o odkladný účinek. Nelze totiž podat žádost o odkladný účinek dříve, než je podaná žaloba. A nelze podat žalobu dříve, než úředníci vydají svá rozhodnutí.

Politici a jim nezákonně poddajní úředníci tím chtějí docílit toho, že občané snažící se hájit svá práva soudně, již nebudou motivováni pokračovat v žalobách (investovat čas a především peníze) , když uvidí zmar svého konání v podobě vykácené stovky stromů a fakticky prohraného boje. Ale stejně, jako se Putin přepočítal v neochotě Ukrajinců bojovat po první vlně invaze, stejně tak pražští politici a jim poslušné úřady mohou zapomenout na to, že v žalobách nebudeme pokračovat. I když nevratně zlikvidují životní prostředí stovkám místních obyvatel, pořád tu jde o princip a víru v právní stát.

Pokusím se stručně připomenout, na jaké podvody na občanech plakáty upozorňují. Především jde o podvod z doby vlády ODS.  V období okolo roku 2012 jak na HMP, tak na MČ Praha 4 měla ODS prakticky absolutní moc a to i nad úřednickým aparátem. Jde o podvod na občanech, v rámci kterého byla v radničním plátku Prahy 4 Tučňák ukázána neškodná varianta stanice Olbrachtova, aby obratem tato stanice byla bez upozornění veřejnosti přeprojektována a posunuta. To vše s devastujícími důsledky pro široké okolí viz článek Stanice metra D Olbrachtova – město versus občané.

Kvůli pochybení úředníků stále za doby vlády ODS vznikla chyba (dost možná úmyslná), které využili restituenti pozemků v okolí budoucích stanic Nemocnice Krč a Nádraží Krč. Ti podali účelovou žalobu (argumentovali ochranou životního prostředí – směšné) s cílem přinutit město k navýšení zastavěnosti svých už tak metrem zhodnocených parcel. Takto zhruba 6let zdržovali stavbu metra D, dokut slabí politici nepodlehli jejich tlaku. Tím politici mimo jiné odsoudili značnou část Krče developerské exploataci. I toto lze považovat za další podvod na občanech.

A konečně se dostáváme k hlavnímu problému spočívajícímu v projektové dokumentaci stavebního řízení metra D započatého v roce 2020. Ta je podle našeho právního názoru v rozporu s projektovou dokumentací platného územního rozhodnutím z roku 2012 a způsobuje ještě mnohem větší devastaci okolí stanic, než původní ODS podvodně získaná varianta.  Zde zafungovala budovatelská hysterie zahušťovačů Prahy z IPR (náměstek primátora Hlaváček – TOP09+STAN), kteří tvrdí, že chtějí stavět tisíce bytů na brownfieldech. Ve skutečnosti však likvidují Pražanům zbytky jejich městské zeleně.

Podvodné jednání se naplno projevilo poté, kdy občané v roce 2020 navzdory covid nouzovému stavu včasným podáním námitek projevili vůli bojovat za své domovy. Pražští politici, jmenovitě primátor Hřib (Piráti) a jeho náměstek Scheinherrem (Praha sobě) s armádou manažerů, techniků a právníků lidem předvedli méně destruktivní postup výstavby stanice metra D Olbrachtova viz videozáznam Online schůzka 23.3.2021 . Politici slibovali, že když se občané přestanou bránit a nechají nabýt destruktivní variantu výstavby právní moci, stavitel v rozporu s tímto stavebním povolením postaví stanici podle politiky slibovaného nedestruktivního postupu. Protože obyvatelé na tento nesmysl nechtěli přistoupit a trvali na změně stávající projektové dokumentace přesně podle slibů politiků, rozhodli se politici a úředníci protlačit destruktivní variantu výstavby silou. Synchronní postup úřadů, který chtějí pro to využít, jsem popsal výše. Cílem není nic jiného, než že pod záminkou veřejně prospěšné stavby metra se vyčistí pozemky od zeleně, aby je následně mohli zastavět developeři. Pozemek na kterém stojí nynější park k vykácení, a který by měl být po výstavbě stanice Olbrachtova opět zalesněn (povinná náhradní výsadba uložená v povolením ke kácení) už stačili pánové Hřib a spol usnesením rady HMP převést do Pražské developerské společnosti. Pan náměstek Hlaváček výstavbu v okolí stanice Olbrachtova dokonce potvrdil na mikrofon redaktorovi ČRo viz článek Pořad ČRo Zostřeno usvědčil radu HMP ze lží o stavbě metra D.

Pro nás je to principiální boj o právní stát. Takže bohužel už dávno nejde pouze o nějaké metro.

 

Více informací na webu http://pankrackaspolecnost.cz/

Reklama