Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Byla podána žaloba na stavební povolení metra D. Proč k tomu muselo dojít?

Dne 11.4. 2022 byla podána správní žaloba na stavebního povolení hlavní stavby metra D úseku Pankrác – Nové Dvory.  Již dříve 19.3. 2022 byla podána správní žaloba na povolení kácení dřevin v kolizi se stavbou metra D. Pokračuje tím již dvou a půl leté marné snažení obyvatel Prahy 4 domoci se takového stavebního povolení pro metro D, které by nebylo v rozporu se zákony této země.

JAK BY TO MĚLO FUNGOVAT

V právním státě s funkční státní správou není správních žalob prakticky potřeba. Úřady fungují podle návodu s názvem Správní řád, který jim poskytuje dostatek mechanismů, aby dokázaly včas a tedy efektivně napravit různá pochybení úředníků.  Systém však funguje za předpokladu, že úřady rozhodují naprosto nestraně a striktně podle zákona bez vnějších tlaků na svá rozhodnutí. Drtivá část pochybení je za této situace způsobena pouze lidským faktorem, neúmyslnými chybami. Jak stavitel tak i nelhostejná dotčená veřejnost může úřad na pochybení včas upozornit (podáním námitek) a úřad svá pochybení napraví. Není-li toho prvostupňový úřad schopen, po podání odvolání celou věc posoudí a opraví nadřízení orgán (další úřad), aniž by bylo potřeba obracet se na soudy.

JAK TO FUNGUJE VE SKUTEČNOSTI

Obecně lze říci, že úřady disponují velikou mocí. Ta spočívá především ve skutečnosti, že po uplynutí zákonných lhůt, které jsou bez zájmu široké veřejnosti neustále zkracovány, nabývají jejich rozhodnutí právní moci. Tato pravomocná rozhodnutí pak lze jen s těží zvrátit. Po uplynutí krátké lhůty se již nelze obrátit ani na soud. Zároveň však platí, že rozhodování úřadů je prakticky anonymní. Nelze zažalovat konkrétního úředníka, ačkoliv se dopouští svých protizákonných rozhodnutí opakovaně a třeba i evidentně úmyslně.  Úředník za svá opakovaná pochybení není potrestán, má-li dobré vztahy se svým nadřízeným, což bohužel v našem systému v konečném důsledku znamená s politiky. A jsme u jádra problému. Úředník toužící po klidném a jistém zaměstnání je nucen dát přednost dobrým vztahům (klientelismu) před dodržováním zákonů.  Je to velice nezáviděníhodná a nedůstojná pozice úředních osob se značným tlakem na jejich psychiku. Úředník si je totiž vědom, že za evidentní protizákonnost, nenechá-li se například rovnou chytit při přebírání úplatku, mu nehrozí prakticky žádný postih, avšak znelíbení se svým nadřízeným je pro něj likvidační.

Této zhoubě českých úřadů se odborně říká systémová podjatost úředních osob. Politici skrze ni prosazují různé nezákonnosti, ze kterých profitují  finančně či politicky, aniž by nesli jakékoliv riziko. Ten, kdo si osedlá politika s vlivem na úřady, může zdánlivě zákonnou cestou prosadit cokoliv se mu zlíbí. Politici přitom mohou v případě odhalení nezákonností nevědomé společnosti říci, že oni za nic nemohou, to vše rozhodovaly „nezávislé“ úřady.

DŮSLEDKY PRO STAVBU METRA D

Reklama

V případě metra D si politiky osedlala developerská lobby. Povedlo se jí v politicích vzbudit přesvědčení, že povolení stavby metra D podle developerských not jim na podzim opět vyhraje komunální volby v Praze. Tento postup se již v praxi developerům osvědčil na celostátní úrovni, kdy pomocí hnutí ANO protlačili svůj vlastní stavební zákon.

Primátor Hřib (Piráti) a jeho náměstci Scheinherr (Praha sobě), Hlaváček (Spojené síly pro Prahu) vědomě obelhávají Pražany tvrzením, že zahájili stavbu metra D z Pankráce do Písnice. Úředníky vydané stavební povolení se týká pouze torza metra D Pankrác -Nové Dvory, tedy jen na území Prahy 4. Primárním smyslem metra D přitom mělo být rychlé dopravní spojení velkokapacitních P+R parkovišť v Písnici s linkou C, čímž by došlo k odlehčení automobilové dopravy z jihu. Logický postup by byl takový, že se nejprve postaví metro se stanicemi třeba pouze  Pankrác – Písnice s tím, že další stanice se otevřou později. Doprava z jihu však naše politiky netrápí a všemocnou developerskou lobby už vůbec ne. Nyní je tedy hlavním cílem metra D co nejvíce developersky vytěžit Prahu 4 bez ohledu na zákony sloužící k ochraně majetku a zdraví místních obyvatel.

Politici ve snaze protlačit tento developerský koncept metra D využívají svého exkluzivního přístupu do médií a neváhají svými činy dělit Pražany na dvojí lid. Na obyvatel kategorie A, kterými jsou například movití restituenti pozemků v okolí Thomayerovy nemocnice a Nádraží Krč, kteří zdrželi stavbu metra D zhruba o šest let. Ti podali účelovou žalobou s cílem ještě více vytěžit již tak metrem zhodnocené pozemky. Těmto lidem politici s úředníky vyšli zcela vstříc bez toho, aby se o tomto šestiletém zpoždění a nestydatosti požadavků v médiích jakkoliv mluvilo. A pak tu jsou z pohledu politiků obyvatelé kategorie B. Jsou to řadoví občané, kteří brání své domovy a životní prostředí. Spolčení politici+úředníci+developeři jsou přesvědčeni, že tyto obyčejné obyvatele stačí udolat mnohaletým a velice nákladným procesem podjatých úřadů, kteří si navzájem potvrzují zákonnost svých nezákonných rozhodnutí. Zároveň politici vyvíjejí obrovský mediální tlak s cílem, aby se tito obyvatelé raději ani neodvážili hájit svá práva soudně.

Zlomit odhodlání místních obyvatel napomohla i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která záměrně dne  28.3. nezasáhla proti rozsáhlému kácení v okolí stanice Olbrachtova a tím znemožnila místním obyvatelům soudní ochranu. Soud dne 20.4. skutečně přiznal žalobě na povolení kácení odkladný účinek, tedy zakázal cokoliv vykácet dříve, než rozhodne o celé žalobě. Ale to už bylo dávno vykáceno, aniž by stavebník potřeboval kopnout do země.  Stejně jako v kauze Bečva opět i zde ČIZP zafungovala jako pátá kolona v systému ochrany životního prostředí.

Žaloba na stavební povolení hlavní stavby metra D obsahuje 12 bodů. Ani zdaleka se žaloba netýká pouze jedné stanice Olbrachtova a pár stromů v jejím okolí, jak se opět lživě snaží politici prostřednictvím senzace chtivých médií namluvit veřejnosti. Žaloba napadá rozhodnutí a postupy úřadů Magistrátu hlavního města Prahy, samosprávních úřadů Prahy 4, Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví, Báňského úřadu, atd.

Celá žaloba je obsažena ve dvou dokumentech, které si můžete sami v klidu přečíst 2022_04_25_zlb_SP-MD-ID_220424_ZALOBA-rozsireni.pdf2022_04_11_SP-MD-ID_ZALOBA_odkladny-ucinek.pdf.

Nyní již nezbývá než víra v nezávislost českých soudů.

 

****************************************************

Více informací k tomuto tématu naleznete na stránkách http://pankrackaspolecnost.cz/aktualni-kauzy/metro-d/