Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Proč zavedení parkovacích zón v Praze 4 rozzlobilo rezidenty?

Abych neodradil čtenáře hned během prvního odstavce, který popisuje původní představy politiků o prospěšnosti parkovacích zón, prozradím na začátku hlavní body celého článku. Pro pochopení celého kontextu nejprve uvedu, jak že si fungování parkovacích zón idealizovali politici. Teprve pak popíši, do jakých skutečných podmínek byly parkovací zóny zavedeny a jak to nepříznivě ovlivnilo jejich dnešní fungování. Nakonec se pokusím ze získaných informací od kompetentních úřadů poskytnout radu rezidentům, kterým parkovací zóny znepříjemnily život.

Hlavním přínosem zavedení parkovacích zón v Praze 4 mělo být nastavení jasných pevných pravidel s vyhrazenými prostory pro parkování, která přinesou především kultivaci veřejného prostoru v širokém okolí metra C a nejvytíženějších tramvajových linek. Zároveň tímto systém zdanění provozovatelů aut, což parkovací zóny fakticky jsou, přinést do rozpočtu města finance například na podporu MHD a především odradit mimopražské spoluobčany od denního vjíždění do města. Takže za předpokladu, že je u nás funkční právní stát s občany respektujícími zákony, budou všichni vzorně parkovat pouze na vyznačených místech. Tím se ze dne na den měl dosavadní parkovací chaos změnit v pořádek. Pak najatá soukromá firma bude již jen objíždět automobilem osazeným kamerami lokalitu s parkovacími zónami a snímáním SPZ vyhledávat neplatiče parkovného.

Když radnice městské části Praha 4 projevila zájem o zavedení takovýchto parkovacích zón na svém území, magistrát prostřednictvím soukromé firmy zpracoval projekt parkovacích zón v požadovaných hranicích. Asi největší překvapením po zavedení zón bylo pro řadu obyvatel zjištění, že projektant namaloval parkovací stání i do míst, kde to odporuje Zákonu o provozu na pozemních komunikací vyžadujícím v § 25 článku 3 alespoň 3m šíře vozovky pro každý směr jízdy. To je však podle vysvětlení úředníků Odboru dopravy v pořádku, protože místní dopravní značení je nadřazeno obecnému pravidlu v zákoně. Takže když se projektantovi povedlo před dopraváky obhájit takto namalovaná stání argumentací, že se jedná o přehledný úsek s maximální rychlostí 30km/h, který obsahuje dostatek proluk pro vzájemné vyhnutí se vozidel, nic mu nebránilo toto kontroverzní řešení realizovat. Pro snížení odporu obyvatel byli úředníci městské části starostou Petrem Štěpánkem(SZ) instruováni, aby při dotazech občanů operovali s tvrzením, že od začátku provozu zón bude zprovozněn systém pro sběr podnětů, na základě kterých budou parkovací zóny po zkušební době modifikovány ke všeobecné spokojenosti.

A teď popis reality. Po revoluci si někteří občané nabytou svobodu vyložili mimo jiné i tak, že když už jsem si koupil auto, mám přeci právo zaparkovat a to dost často bez ohledu na práva druhých. Tento nešvar umocnil stát neschopností vymáhat právo, takže když se například nějaký zoufalý občan obrátil na městkou policii se stížností na protizákonné parkování, měl velikou práci přesvědčit policisty, aby vůbec nějak konali. Zároveň takový občan u nás bohužel není vnímán pozitivně jako zastánce práva, ale je napadán jako udavač. Proto se časem dospělo k „sousedské dohodě“ tolerující protizákonné parkování za předpokladu, že ostatní sousedé budou moci alespoň nějak vyjet z garáží, či s kočárkem projet po chodníku. Jenže do tohoto statusu quo přišly parkovací zóny. Ty postupně vytlačily mimopražské právě do těchto zákonem zakázaných prostor pro parkování, která doposud využívali převážně místní. A protože návrh parkovacích zón vypadá, že sám o sobě ignoruje zákonem dané 3m pro průjezd vozidla či vzdálenosti od křižovatek, jsou všichni při parkování ještě více „nápaditý“ než kdykoliv dříve.

Takže dlouhodobě městskou policií tolerovaný nešvar protizákonného parkování residentů začal nyní díky zavedení parkovacích zón eskalovat, protože na stávající stav jsou naštvaní nejen ti rezidenti, kteří léta museli tolerovali bezohlednost svých sousedů, ale i ti bezohlední, kteří teď musí bojovat o „svá“ místa s cizími nájezdníky. Navíc jsou všichni motoristé nešťastní z každodenního průjezdu místními ulicemi, protože ty jsou zúženy nakreslenými parkovacími místy do takové míry, že jedou-li v obousměrné ulici dvě auta za sebou, nemají šanci se vyhnout dvěma autům z protisměru. To vše pro rezidenty za pouhých 1200 Kč ročně :o)

Na problém s nepostihovaným protizákonným stáním, kam budou převážně středočeši zavedením parkovacích zón vytlačeni, byl starosta Petr Štěpánek včas upozorněn v rámci diskuze uvnitř Strany zelených. Ten však pouze podrážděně reagoval slovy „Odmítám, že parkovací zóny mohou stávající situaci zhoršit“. Diskuze nad problémem a hledání řešení nebylo možné z důvodů podrobně popsaných v článku  Krize demokratických politických stran aneb lekce nejen od Strany zelených.

Co teď s tím?

Jedinou možností, jak docílit požadovaného pozitivního efektu parkovacích zón, je být důsledný v požadavku na vymáhání práva. Představa, že řidiči soukromé firmy jezdící auty s kamerovým systémem budou zároveň sledovat zákonnost parkování a případně upozorňovat městskou policii, se ukázala jako lichá.  Vozidla zaparkovaná mimo hranice parkovacích zón automatický monitorovací systém vůbec nezajímají a samotný řidič tohoto vozidla nemá hlídání dodržování zákona v popisu práce. Stejně tak myšlenky na automatické umístění nových dopravní značení, která by zakazovala parkování na kritických místech, můžete zapomenout. Jde o to, že tam, kde se parkovat nesmí již podle obecně stanovených pravidel v zákoně už nyní, je přídavné dopravní značení podporující tento zákaz nežádoucí, protože by došlo k zakázanému nadbytečnému dopravnímu značení.

Co z toho všeho vyplývá? Jednoduše řečeno, když si nepomůžete sami, nikdo to za Vás neudělá. Překáží-li Vám nebo ohrožuje v provozu protizákonně zaparkované auto (třeba znepřehledňuje křižovatku), volejte městskou policii městskou policii 222 025 307 , která musí v každém případě přijet Vaše telefonické oznámení alespoň prověřit. Při blokování výjezdu z garáže zaparkovaným autem na protější straně ulice se běžně policisté odkazují na normu ČSN 736110, či vyhlášku Zákona o pozemních komunikací , kde podle dat v §12 a pomocné šablony občas začnou stěžovatele přesvědčovat, že z garáže vlastně vyjet může.  Kdyby jste chtěli řešit problémy vzniklé zavedením parkovacích zón prostřednictvím systému sběru podnětů od občanů, máte zatím smůlu. Žádný databázový systém zavedený MČ Praha 4 pro sběr podnětů, do kterého by mohl občan nahlédnout a ke své lokalitě případně doplnit další podnět, neexistuje! Můžete pouze napsat email panu Habětínkovi z odboru dopravy MČ Praha 4, který je již dnes v závalu stížností, či napsat přímo na Technickou správu komunikací (TSK).

Lze zažádat o vodorovné značení Zákaz stání

Ačkoliv je nadbytečné značení nežádoucí, lze podle mého zjištění se slušnou nadějí na kladné vyřízení zažádat o vodorovné značení Zákaz stání vzor V12a.

To lze provést na úřadě MČ Praha 4 podáním žádosti na tomto formuláři. Výhoda takto získaného značení před načerno umístěnou malůvkou je ta, že odtahová služba chce při své zásahu vidět povolení tohoto značení. To má i ten důsledek, že na takto označeném místě může stát majitel nemovitosti, který si toto povolení vyběhal, aniž by ho žádný cizí zlomyslný člověk mohl nechat odtáhnout.

Co říci závěrem. Nenarazil jsem na předvolební plakát, na kterém by se Petr Štěpánek hlásil k parkovacím zónám. Zkušeně si na nich přisvojil nekontroverzní koupaliště Lhotka a zavírání heren *Zástupcům ODS, kteří léta podporovali svévoli obyvatel nejen v parkování a nyní souhlasili se zřízením parkovacích zón, stávající vyhrocená situace před volbami vyhovuje.

 

* Jakožto autor textu jsem po upozornění na ojedinělou existenci plakátu s P.Š. v kombinaci se zónami část vyškrtl jako nevhodnou. Připojuji omluvu. Petr Vrána

Reklama